Ở phiên bản này, chúng tôi đã tích hợp chức năng cài đặt trực tiếp trên nền web, giúp cho việc cài đặt trở nên dễ dàng hơn. 

Ghi chú: Khi bạn tải source từ Codecanyon hoặc git.botble.com về, bạn cần chạy lệnh "composer install" để tải các thư viện cần thiết về trước khi tiến hành cài đặt bằng UI.

Sau khi tải xong các thư viện, bạn cần tạo database rỗng và tiến hành cài đặt.

Sau khi tạo xong database, các bạn chạy lệnh "php artisan serve" và truy cập vào http://localhost:8000 để cài đặt.

 

Video hướng dẫn:

 

Hãy mua CMS trước khi bản 3.3 release để được hưởng giá ưu đãi :D 

https://codecanyon.net/item/botble-cms-php-platform-based-on-laravel-framework/16928182