1. Thay đổi các commands.

Đổi tên của tất cả các commands, thêm "cms:" trước các commands để gom nhóm và hỗ trợ nhắc lệnh dễ hơn.

- Tạo plugin: plugin:create => cms:plugin:create

- Kích hoạt plugin: plugin:activate => cms:plugin:activate

- Huỷ hoạt plugin: plugin:deactivate => cms:plugin:deactivate

- Xoá plugin: plugin:remove => cms:plugin:remove

- Tạo theme: theme:create => cms:theme:create 

- Xoá theme: theme:remove => cms:theme:remove

2. Thay đổi cấu trúc, sử dụng core module như vendor package.

Từ phiên bản này, mỗi lần cập nhật code mới nhất từ Codecanyon, các bạn chỉ cần override thư mục core  và chạy lệnh composer update để cập nhật core.

core-as-vendor-package

3. Hỗ trợ cài đặt trên UI

Ở phiên bản này, chúng tôi đã tích hợp chức năng cài đặt trực tiếp trên nền web, giúp cho việc cài đặt trở nên dễ dàng hơn.

Kể từ phiên bản này, khi tải source về từ Codecanyon, các bạn chỉ cần giải nén, tạo database và tiến hành cài đặt.

Sau khi tạo xong database, các bạn chạy lệnh "php artisan serve" và truy cập vào http://localhost:8000 để cài đặt.

 

Video hướng dẫn:

4. Maintenance mode.

Từ phiên bản này, Botble CMS sẽ có thêm 1 plugin vào hệ thống mặc định có tên là Maintenance mode. Nó cho phép các bạn đưa website của mình về chế độ bảo trì

Screen Shot 2018-09-29 at 8.01.35 AM